Rácz Sándor:

A tűzoltói beavatkozások súlyponti erőmegosztásának vizsgálata

Absztrakt

A mentő tűzvédelem sarkalatos kérdésköre az alkalmazott eljárások vizsgálatára, a hatékony eljárásrendek kialakítására, a biztonságosabb munkafeltételek biztosítására való törekvés mind szervezési, mind technikai szinten. Nem véglegesen rögzített protokollokról van szó, hanem adott lehetőségekhez leginkább alkalmazható taktikai elemek részletekbe menően egymásra épülésének kialakításán. Az események a környezetünkben zajlanak, és jellemzőik alapján mérhetővé tehetők a kezelésükhöz szükséges erők, eszközök képessége, és mennyisége. Ezeknek a jellemzőknek a meghatározása, és súlyozása, valamint a szükséges erők meghatározása segíthet a pontosabb, és gyorsabb — mentéshez szükséges — erő-eszköz előzetes számvetésében, illetve helyszíni korrekciójában. A mű a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” Concha Győző pályázat keretében készült.

A fundamental question of fire protection operations is the examination of the procedures used, the establishment of procedures, and the efforts to ensure safer working conditions both at the organizational and the technical level. They are not permanently fixed protocols, but rather interconnected tactical elements most readily adaptable to the given circumstances. The events take place in our surroundings and based on their characteristics the needed forces and resources can be calculated. Specifying and weighting these characteristics as well as specifying the required forces can help a more precise and quicker preliminary calculation of forces and resources – needed for the rescue – and on-site correction. The work was created in commission of the National University of Public Service under the priority project KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016- 00001 titled „Public Service Development Establishing Good Governance” in the Concha Győző Program.

Kulcsszavak: tűzvédelem, taktikai elemek, erő-eszköz ~ fire protection, tactical elements, forces and resources

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz