Molnár Dóra:

Mérföldkövek a brit kiberbiztonság fejlődésében I. az elméleti háttér megalapozása: a kiberbiztonsági stratégia

Absztrakt

A tanulmány az Egyesült Királyság kiberbiztonsági stratégiai dokumentum rendszerének fejlődését tekinti át. A kiberbiztonság területén az ország a vezető hatalmak közé sorolható, és az előkelő helyezésének egyik oka éppen a jogi szabályozás egyedi és kifinomult mivoltában keresendő. Az Egyesült Királyság 2011-ben elfogadott első kiberbiztonsági stratégiáját 2016-ban váltotta le az új, második generációsnak tekinthető stratégiai dokumentum, amely immáron az egész társadalomra és valamennyi biztonsági szektorra vonatkozóan tartalmaz megállapításokat és ambiciózus célkitűzéseket. A stratégia a „3D stratégiája”, ugyanis a megvédeni (defend) – elrettenteni (deter) – fejleszteni (develop) hármas eszközrendszer segítségével kívánja 2021-re elérni a vízióként kitűzött állapotot: az ország biztonságos, a kiberfenyegetésekre rugalmasan reagálni képes, prosperáló és magabiztos legyen a digitális világban. A tanulmány a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” elnevezésű kiemelt projekt keretében működtetett Egyed István Posztdoktori Program keretében, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem felkérésére készült.

The study summarizes the development of the cyber security strategic documents in the United Kingdom. Concerning cyber security, the country is among the leading nations, the reason of which is mainly based on the unique and sophisticated features of legal and regulatory frameworks. In the United Kingdom, the country’s first cyber security strategy adopted in 2011 was replaced in 2016 by the new, second generation strategic document, which contains statements and ambitious targets concerning the whole society and all the security sectors. This strategy is a so-called ’3D strategy” as it aims at reaching its declared vison of being secure and resilient to cyber threats, prosperous and confident in the digital world by 2021 building on the principles of defend – deter – develop. „The work was created in commission of the National University of Public Service under the priority project KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 titled „Public Service Development Establishing Good Governance” in (the) István Egyed Postdoctoral Program.”

Kulcsszavak: kiberbiztonság, Egyesült Királyság, kiberstratégia ~ cyber security, United Kingdom, cyber strategy

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz