Szabó András:

A felhasználók digitális lábnyomának, anonimitásának vizsgálata technikai szempontból I. rész - személyi számítógépek

Absztrakt

Jelen cikksorozat a felhasználói kiberhigéniás szokások és gyakorlatok bemutatásával foglalkozik. A felhasználókra leselkedő fenyegetések bemutatása mellett javaslatokat tesz azok csökkentésére, a védelem fokozására. Mindennap használjuk, mégis ritkán vizsgáljuk meg, hogyan is működnek számítógépeink és okos eszközeink. Jelen cikksorozat a biztonságos számítógép használatra hívja fel a figyelmet, illetve a felhasználók személyes adatainak védelme érdekében az anonim internetezés lehetőségeit mutatja be. Napjainkban a felhasználók internetelérésre kétféle eszközt használnak: a klasszikus személyi számítógépeket, és a mobil eszközöket. Ez a két eszközcsoport eltérő megközelítést igényel, így a cikksorozat első része a „klasszikus” személyi számítógépekkel foglalkozik, majd a második rész pedig a mobil eszközökre fókuszál. A mű a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” elnevezésű kiemelt projekt keretében működtetett Ludovika Kiemelt Kutatóműhely keretében, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem felkérésére készült.

This article deals with the Internet user's habits and practices. In addition to presenting threats to the users, I made some suggestion to reduce them and increase the security awareness of the reader. We use our computers and smart devices day by day, but we rarely look at how they really work. This article focuses on to use of computers securely, and also how to access the Internet anonymously to protect personal information. Recommendations include practical advice and technical examples. Nowadays users are accessing the Internet using two main types of devices: computers (desktop and portable), and mobile devices (smartphones, tablets, and wearable devices). These two sets of devices require different approaches, so the first article in this series deal with "classical" personal computers, and the second focuses on the mobile devices. The work was created in commission of the National University of Public Service under the priority project KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 titled „Public Service Development Establishing Good Governance” in the Ludovika Workshop.

Kulcsszavak: biztonságtudatosság, Informatikai biztonság, digitális lábnyom, anonimitás ~ security awareness, IT security, digital footprint, anonymity

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz