HORNYACSEK Júlia

A BIZTONSÁGUNKAT VESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐK, ÉS A KATASZTRÓFÁK ELLENI VÉDEKEZÉS ÁTFOGÓ MEGKÖZELÍTÉSE

Absztrakt

A körülöttünk lévő veszélyek ismerete, és az azokra való felkészülés elengedhetetlen feltétele annak, hogy legyen esélyünk elkerülni az események negatív hatásait, minimalizálni a veszteségeket, károkat. Az állam és a közszféra feladata az ország, a lakosság és az anyagi javak védelme, de egyre inkább terjed az az átfogó megközelítés, miszerint a veszélyeztető tényezők elleni küzdelem össztársadalmi feladat, melyben szerep hárul a hivatásos mentőszervekre és a közigazgatás miden szintjére is. A cikkben a szerző vizsgálja a veszélyeztető tényezőkkel kapcsolatos hazai irodalmak megállapításait, bemutatja a lehetséges hatásokat, valamint a katasztrófa-kárterületek jellemzőit, az ott végzendő, főleg műszaki jellegű feladatokat, javaslatot tesz a katasztrófa-kihívásokra válaszként működtetett védelmi rendszerre, és annak alrendszerei átfogó megközelítésére. A mű a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” elnevezésű kiemelt projekt keretében működtetett Zrínyi Miklós Habilitációs Program keretében, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem felkérésére készült.

Knowledge and preparedness for the threats around us are essential prerequisites to decrease the negative impacts of these events and to minimize losses and damages. Protecting the country and its inhabitants are primarily tasks of the State and public sector, but according to a comprehensive approach it shall be contribution of the whole society. This involves professional emergency organizations, public administration at all levels, non-governmental organizations and citizens. In this article the author examines ascertainments of the national bibliography related to risk factors, presents the potential impacts of disasters, the characteristics of the disaster-damage areas along with the connected technical tasks and proposes to use a comprehensive approach for disaster management system and its sub-components.

Kulcsszavak: komprehenzív megközelítés, biztonságot veszélyeztető tényezők, comprehensive approach, safety risk factors

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz