Archivum

2018.

XIII. Évfolyam 1. Szám - 2018. március

2017.

XII. Évfolyam 1. Szám - 2017. március

XII. Évfolyam 2. Szám - 2017. június

XII. Évfolyam 3. Szám - 2017. szeptember

XII. Évfolyam 4. Szám - 2017. december

2016.

XI. Évfolyam 1. Szám - 2016. március

XI. Évfolyam 2. Szám - 2016. június

XI. Évfolyam 3. Szám - 2016. szeptember

XI. Évfolyam 4. Szám - 2016. december

2015.

X. Évfolyam 1. Szám - 2015. március

X. Évfolyam 2. Szám - 2015. június

X. Évfolyam 3. Szám - 2015. szeptember

X. Évfolyam 4. Szám - 2015. december

2014.

IX. Évfolyam 1. Szám - 2014. március

IX. Évfolyam 2. Szám - 2014. június

IX. Évfolyam 3. Szám - 2014. szeptember

IX. Évfolyam 4. Szám - 2014. december

2013.

VIII. Évfolyam 1. Szám - 2013. március

VIII. Évfolyam 2. Szám - 2013. június

VIII. Évfolyam 3. Szám - 2013. szeptember

VIII. Évfolyam 4. Szám - 2013. december

2012.

VII. Évfolyam 1. Szám - 2012. március

VII. Évfolyam 2. Szám - 2012. június

VII. Évfolyam 3. Szám - 2012. szeptember

VII. Évfolyam 4. Szám - 2012. december

2011.

VI. Évfolyam 1. Szám - 2011. március

VI. Évfolyam 2. Szám - 2011. június

VI. Évfolyam 3. Szám - 2011. szeptember

VI. Évfolyam 4 . Szám - 2011. december

2010.

V. Évfolyam 1. Szám - 2010. március

V. Évfolyam 2. Szám - 2010. június

V. Évfolyam 3. Szám - 2010. szeptember

V. Évfolyam 4. Szám - 2010. december

2009.

IV. Évfolyam 1. Szám - 2009. március

IV. Évfolyam 2. Szám - 2009. június

IV. Évfolyam 3. Szám - 2009. szeptember

IV. Évfolyam 4. Szám - 2009. december

2008.

III. Évfolyam 1. Szám - 2008. március

III. Évfolyam 2. Szám - 2008. június

III. Évfolyam 3. Szám - 2008. szeptember

III. Évfolyam 4. Szám - 2008. december

2007.

II. Évfolyam 1. Szám - 2007. március

II. Évfolyam 2. Szám - 2007. június

II. Évfolyam 3. Szám - 2007. szeptember

II. Évfolyam 4. Szám - 2007. december

2006.

I. Évfolyam 2. Szám - 2006. szeptember

I. Évfolyam 3. Szám - 2006. december

JOBBÁGY Szabolcs:

A NEGYEDIK GENERÁCIÓS HADVISELÉS INFOKOMMUNIKÁCIÓS ASPEKTUSAI. – FOGALMI KITEKINTŐ

Absztrakt

Értékelő elemzésemben rendszerezni kívánom a kutatási témám - A digitalizáció hatása a tábori híradás korszerűsítésére. A híradó erő modernizációja, „digitalizálása”. – vizsgálatának szempontjából meghatározó jelentőséggel bíró főbb alapfogalmak definícióit és összefüggéseit. Úgy gondolom, hogy egy adott téma kutatásának egyik meghatározó része kell, hogy legyen a kérdéskörrel kapcsolatban felmerülő fogalmak tisztázása egységes értelmezésük érdekében. Ennek megfelelően egyfajta általános kitekintéssel vizsgálni kívánom a negyedik generációs hadviselés, az információs műveletek, a számítógép – hálózati hadviselés, a hálózatközpontú hadviselés, valamint a hálózat nyújtotta képesség fogalmát. Az egyes meghatározások fogalmi magyarázatán túlmenően nem kívánok kitérni azok főbb alkotóelemeire, a velük szemben támasztott követelményekre, hanem összefüggéseket próbálok meg felállítani a fogalomkör egységes keretbe, egy közös rendszerbe történő integrálása érdekében.

In my evaluative analysis I would like to sum up and to systematize the main fundamental concepts, the examinations and interpretations of my research topic. My research topic is: The effect of the digitalization onto the modernization of the filed communication. The modernization, „digitization” of the CIS force I think that one of the determining parts and essential point of the research of a given topic is to clarify the occurent concepts. I wish to examine it according to this, with an uniform general looking out the definitions of the fourth generation warfare, information operations, computer network operations, network centric warfare and network enabled capability. Except the conceptual explanation of the single definitions, I do not wish to deviate their main components and requirements made on them, but I try to set up contexts into an uniform framework.

Kulcsszavak: negyedik generációs hadviselés, információs műveletek, számítógép – hálózati hadviselés, hálózatközpontú hadviselés, hálózat nyújtotta képesség, fourth generation warfare, information operations, computer network operations, network centric warfare, network enabled capability

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz