LAPOSA Tamás:

E-KÖZIGAZGATÁSI RENDSZEREK INTEROPERABILITÁSÁNAK ÉRETTSÉGE

Absztrakt

Az Európai Bizottság az informatikai rendszerek együttműködésre való képességét, azaz interoperabilitását, az európai elektronikus közszolgáltatások jövőbeli fejlesztésének egyik kritikus tényezőjeként kezeli. Az interoperabilitási képesség szervezetenként és rendszerenként heterogén, különböző (jogi, szervezeti, technológiai és szemantikai) tényezők határozzák meg, minősége ún. érettségi modellek segítségével mérhető. A határon átnyúló európai elektronikus közszolgáltatások interoperabilitásának értékelése és fejlesztésének támogatása céljából a Bizottság megalkotta az Interoperability Maturity Model-t (IMM). Az IMM specifikus érettségi modell, azonban a transznacionális közszolgáltatások összetettsége miatt az elektronikus szolgáltatások interoperabilitásának értékelése különböző nézőpontú modellekkel javasolt. Jelen tanulmány célja az érettségi modellek elméleti hátterének áttekintése, valamint a tudományos diskurzusban elérhető több interoperabilitási modell IMM-mel történő összevetése, az elektronikus közszolgáltatások elemzési eszköztárának bővítése és esetleges további specifikus modellek kidolgozásának elősegítése érdekében.

The European Commission emphasizes that interoperability (i.e. the ability to exchange data and to enable information sharing) of information systems is a critical success factor of the development of electronic public services. The interoperability of different systems can be very heterogeneous and it is defined by a range of legal, organizational, technological and semantic factors. Its quality can be best measured by so-called maturity models. The European Commission elaborated the Interoperability Maturity Model (IMM) to support the development and the evaluation of the interoperability of cross-border electronic public services. However IMM is tailored to the above domain, the complexity of cross-border services requires a multidimensional approach to evaluate the interoperability of electronic services. This paper has two main aims. First, to review the theoretical background of maturity models. Second to compare the IMM with other maturity models used in the pertinent literature in order to methodologically support the evaluation of electronic public services and to pave the way for the elaboration of further specific models.

Kulcsszavak: interoperabilitás, érettség modell, elektronikus közszolgáltatások, : interoperability, maturity models, electronic public services

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz