Berek Lajos; Vass Attila :

Transzformátor állomás szállítása közúton

Absztrakt

Ahogy az emberi igények úgy az energetikai rendszerek is növekednek, mivel igyekeznek a terhelést kiegyenlíteni. Ennek egyik velejárója transzformátor állomások méretének növekedése. E cikk is egy ilyen transzformátor állomást mutat be a közúti szállíthatóságon keresztül. A közúti szállítást meghatározó rendszer az ADR, előírja a veszélyes anyagok valamint a túlméretes szállítmányok kezelésének helyes és biztonságos módját. Sajnos nincsenek az Európai Unión belül közösen használt szabályozások, csupán csak iránymutatást adnak. Az így keletkezett rendszer országonként eltérő lehet, ami nagyban megnehezíti a nemzetközi szállítást is.

As the human needs so the energy systems are growing therefore that make balance in the loading. Therefore must increasing the size of the transformation’s station. This article also shows such a transformer station through road transporting. The road transport system is ADR, which provides for the correct and safe handling of dangerous substances and oversized shipments. Unfortunately, there are no regulations commonly used within the European Union, but they give only a guidance. So it was created system is different in the European countryes which makes it harder the international transportation.

Kulcsszavak: ADR, energetika, túlméretes tárgy, szállítás, közút ~ cADR, energetics, oversized object, transport, road

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz