Dobor József:

Veszélyes szerves anyagok felhasználásának katasztrófavédelmi szempontú elemzése és a szerves kémia technológiai folyamatainak összefoglalása

Absztrakt

Az emberiség napjainkra kialakult vegyipara két jelentős területre különíthető el, a szerves és a szervetlen folyamatokat végző ipari tevékenységekre. Évtizedekkel ezelőtt egy adott ország vegyiparának fejlettségét, kapacitásait a kénsav egy főre eső felhasználásának mennyiségével mérték, és jellemezték. Ez az anyag egy tipikus szervetlen vegyület, melynek felhasználása hasonlóan jelentős, mint régebben. Jelen korunkban egy adott ország vegyiparát a felhasznált etilén mennyiségével jellemzik. Ez a változás pontosan szemlélteti azt, hogy a világban milyen irányban történő fejlődés zajlik. Etilénből kiindulva számtalan, az élet területén ma már nélkülözhetetlen vegyület állítható elő, pld. műanyagok, oldószerek, szintéziskémiai további kiindulási komponensek. E cikk a szerző cikksorozatának negyedik része, melyben a szerves anyagok felhasználásával járó problémakör kerül megvilágításra. „A mű a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” elnevezésű kiemelt projekt keretében működtetett Zrínyi Miklós Habilitációs Program keretében, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem felkérésére készült. A kutatási téma címe: A közszolgálat személyi állományának képzésfejlesztési lehetőségei a természettudományok oktatása kapcsán.”

The chemical industry that has emerged today can be divided into two significant areas for organic and inorganic industrial activities. Decades ago, the level of development and capacities of a country's chemical industry was measured and characterized by the amount of sulphuric acid per capita. This substance is a typical inorganic compound whose use is similarly significant as before. In our time the chemical industry of a country is characterized by the amount of ethylene used. This change illustrates exactly the direction in which the world is developing. Starting from ethylene, there are countless compounds that are now indispensable in life, for example. plastics, solvents, synthetic chemical further starting components. This article is a fourth part of the author's series of articles, in which the issue of using organic materials is illuminated. „The work was created in commission of the National University of Public Service under the priority project KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 titled „Public Service Development Establishing Good Governance” in the Miklós Zrínyi Habilitation Program.” Title of the research topic: Training opportunities for the training of civil servants in the teaching of natural sciences (at university, college).

Kulcsszavak: kémia, szerves vegyipar, veszélyes anyag, esettanulmány, vegyi baleset ~ chemistry, organic chemical industry, dangerous substance, case study, chemical accident

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz