Nováky Mónika:

Válságkezelés és katasztrófavédelem

Absztrakt

A válság egy olyan bizonytalan állapot, amely kialakult helyzet akár jóra, akár rosszra is fordulhat. A válságok napjainkban a világ szinte minden pontján felütik a fejüket. Lehet gazdasági-, egészségügyi-, orvosi-, lélektani-, politikai-, pénzügyi-, háborús. Olyan, helyzet, amely általában negatív befolyást gyakorol az érintettekre. Sorsfordító időszak egy személy, közösség életében, tevékenységében, egy olyan súlyos helyzet, esemény, fordulat, amellyel hosszabb-rövidebb időre eldől a személy, közösség sorsa. Ezekben az esetekben szükség lehet egy olyan szervezet segítségére, amely gyors és szakszerű segítséget nyújthat a válsághelyzet kezeléséhez. "A mű a KÖFOP 2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” elnevezésű kiemelt projekt keretében, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem felkérésére a Concha Győzó Doktori Program keretében készült."

The crisis is a state of uncertainty that may turn into good or bad. Crises nowadays may occur at almost every corner of the world. They can be economic, health, medical, psychological, political, financial or military in nature. It is a situation that usually has a negative influence on the people affected. A crucial period in a person’s or a community’s life and activity, a serious situation, event or turn of events, which has a decisive short- or long-term effect on the fate of the person or community. These cases may require help from an organisation that can provide timely and professional help in dealing with a crisis situation. „The work was created in commission of the National University of Public Service under the priority project KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 titled „Public Service Development Establishing Good Governance” in Győző Concha Doctoral Program

Kulcsszavak: válság, válsághelyzet, katasztrófavédelem, segítségnyújtás, támogatás, biztonság, krízis ~: crisis, crisis situation, disaster management, assistance, support, security, crisis

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz