Szabó András:

Ajánlás TTX gyakorlatok szervezéséhez

Absztrakt

A 2016 évi Varsói NATO csúcson katonai műveleti területnek definiálták a kiberteret. Ennek következtében egyre nagyobb szükség van, a kibertérben zajló eseményeket átlátó, azokra reagálni tudó szakemberekre. A kiberbiztonság számos mérnöki, és nem mérnöki tudományterületet ölel át. Ez a tagoltság sokszor a szakemberek közös munkavégzését nehezíti. Az egyéni ismeretek megszerzése mellett, a szakembereknek szükségük van a közös munkavégzésre való felkészítésre is. Az összekovácsolás érdekében döntéshozatali gyakorlatokat (un. Table Top Exercise - TTX) lehet szervezni. Az ilyen típusú gyakorlatok szervezéséhez nyújt segítséget jelen cikk, bemutatva a nemzetközi trendeket, a követendő példákat. A mű a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” elnevezésű kiemelt projekt keretében működtetett Ludovika Kiemelt Kutatóműhely keretében, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem felkérésére készült.

During the Warsaw Summit in 2016, NATO defined cyberspace as an operational domain. For this reason, there is an increased need for experts who are capable of understanding events in the cyberspace. Cyber security interconnects different subject matter experts, from engineering to social science. The interdisciplinary nature of this topic has an impact on the communication and cooperation between different fields. Beside the technological skills on the individual level, experts need to learn how to work as a team. The so called tabletop exercises (~TTX) can be used for learning teamwork and other essential skills in the field of cyber security. This article presents the trends in the field of cyber education, focusing on the before mentioned tabletop exercises, and also try to help the organizer’s of such an event by showing them the international trends. The work was created in commission of the National University of Public Service under the priority project KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 titled „Public Service Development Establishing Good Governance” in the Ludovika Workshop.

Kulcsszavak: Kibervédelem, oktatás, gyakorlat, TTX ~ Cybersecurity, education, Tabletop exercise, TTX

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz