Molnár Ferenc:

Military and police cooperation and competition in Hungary at time of security and defence challenges

Absztrakt

Military-police coordination and cooperation have rapidly improved since 2015. This paper describes the background of that and analyses the human resource scarcity as a prime challenge for Hungarian Defence Forces and the forces of the Ministry of Interior. It also states that it leads to a competition among those organizations since those would recruit personnel with similar requirements. If recent trends in the security environment, economy, labour market, and related politics remain, fundamental changes are going to be required to provide sufficient capabilities in the field of security and defence. Some of these have already started, such as reconsiderations of the external and internal roles of organizations; reshaping the relevant legal framework for carrying out duties; increasing involvement of technical solutions and reshaping organizations’ structure and working mechanisms accordingly. "A mű a KÖFOP 2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” elnevezésű kiemelt projekt keretében, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem felkérésére készült.

A haderő és a rendőrség együttműködése és koordinációja sokat fejlődött 2015 óta. Jelen tanulmány ennek az élénkülő együttműködésnek az okait írja le, valamint elemzi a rendelkezésre álló humán erőforrás korlátozottságát, ami kiemelkedő kihívás elé állítja mind a Magyar Honvédséget, mind pedig a Belügyminisztérium szervezeteit. Mivel ezek a szervezetek hasonló jellemzőkkel rendelkezők rekrutációjára törekednek verseny alakult ki közöttük. Amennyiben a jelenlegi biztonsági, gazdasági, munkaerő-piaci és politikai trendek fennmaradnak, akkor alapvető változtatásokra van szükség a biztonsági és a védelmi képességek megfelelő szinten tartásához. A változások némelyike már el is kezdődött, mint például a biztonság és a védelem garantálásában játszott szervezeti szerepek, valamint a kapcsolódó jogi keretek újragondolása; a technikai megoldások fokozott igénybevétele és az ezekhez kapcsolódó szervezeti struktúrák és működési mechanizmusok kialakítása. „The work was created in commission of the National University of Public Service under the priority project KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 titled “Public Service Development Establishing Good Governance”.

Kulcsszavak: public administration, military, police, innovation, human resources ~ közigazgatás, haderő, rendészet, humánerőforrás

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz