Zsezserán Anikó:

A stratégiák szerepe a közszolgálat emberi erőforrás utánpótlás rendszerében, különös tekintettel a Honvédelmi Minisztérium új szakmai gyakornoki programjára

Absztrakt

Jelen írás célja, hogy bemutassa az Európai Uniós és a hazai stratégiák szerepét a közszolgálat emberi erőforrás utánpótlásának rendszerében. A cikk végig vezeti a hazai és az uniós stratégiák helyét a kormányzás folyamatában, bemutatja az Európa 2020 Stratégia célkitűzéseit, a Magyary Program és a Közigazgatási és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia létrehozásának körülményeit, beavatkozási területeit, intézkedéseit, valamint a tárcánál elindított gyakornoki program kialakítását és működési mechanizmusát. A stratégiákban megfogalmazott célok és az ezzel párhuzamos kormányzati célkitűzések csak egy részét adják a jövőt befolyásoló helyzeteknek. A legfontosabb tényező azonban maga az ember. Szem előtt kell tartani, hogy rugalmas, alkalmazkodni képes, a váratlan feladatokkal is sikeresen megbirkózó állomány mind a Honvédség, mind a közigazgatás számára fontos lehet, egy ilyen professzionalista szakállomány kialakításának pedig kiemelkedő lépése, egy jól kialakított és működtetett gyakornoki rendszer. "A mű a KÖFOP 2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” elnevezésű kiemelt projekt keretében, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem felkérésére készült.

This paper describes the roles of the Hungarian and European (EU) strategies in the systems of governmental human resource supply. It portrays the domestic and European strategies in governance. Furthermore it presents the aims of Europe 2020 Strategy, the circumstances of the creation of “Magyary” Program, the Public Administration and Public Service Development Strategy and the areas of intervention of those. As a case study, it analyses the intern program of the Ministry of Defence including the process of its construction and working mechanism. The author argues that appropriately selected and educated individuals are the most important since flexible employees, who are quickly able to adapt unexpected situations are key in the field of defence and public administration. Achieving to have such a professional cadre of public servants, a well designed and managed intern system is crucial. „The work was created in commission of the National University of Public Service under the priority project KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 titled “Public Service Development Establishing Good Governance”.

Kulcsszavak: stratégia, Magyary Program, szakmai gyakornoki program, Európa 2020 stratégia ~ strategy, intern system, Europe 2020 Strategy

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz