Jackovics Péter; Herbák Dóra:

A katasztrófavédelmi művelet-elemzés, mint a lakosságvédelem eszköze

Absztrakt

A katasztrófavédelmi műveletek elemzésének jogi és belső szabályozásának alapos ismeretén túl szükséges ismerni a katasztrófák következményei kezelésének gyakorlatát. A lakosság védelme érdekében meghozandó intézkedések érdekében elemezni, értékelni szükséges a természeti és a civilizációs katasztrófák felszámolásának műveletét. A műveletelemzésekkel olyan tapasztalatokat és tanulságokat vonhatunk le, amelyek segíthetik és jobbíthatják a későbbi, hasonló események eredményes kezelését. A kiemelt műveletek felsőszintű értékelése, hozzájárul a hatékonyabb szakirányítói tevékenyég fejlesztéséhez is.

The thorough knowledge of the legal and internal regulations of the analysis of Disaster Management Operations, it is necessary to know the Procedure of Disaster Management. In order to take measures to protect the population, it is necessary to analyse and evaluate the Operation of the natural and Civilizational Disasters. The Analysis of Emergency Situation or Disaster Management Activity can be used to identify operation experiences and lessons learn, which it can be help and improve the successful management at later similar situation. The top-level classification of the priority operations contributes to the development of more successful commanding procedures.

Kulcsszavak: Műveletelemzés, Lakosságvédelem, Katasztrófavédelem ~ Analysis of Operation, Public Safety, Disaster Management

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz