Dobos Piroska; Kiss Sándor:

A fekete foglalkoztatás elleni harc - lehetséges biztonságtechnikai megoldások

Absztrakt

A rejtett gazdaság igen összetett gazdasági jelenség. A rejtett gazdaság hátrányos lehet a valódi, az ún. „fehérgazdaságra” nézve. A rejtett gazdaságok a belső dinamikájuk miatt növekvő figyelmet igényelnek, és a működésük pedig összehangolt válaszlépéseket nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt. A feketegazdaság aránya Magyarországon a nemzetközi gyakorlat szerint is magas. A rejtett gazdaság egyik jól beazonosítható területe a fekete foglalkoztatás. A munkáltató kötelezettsége a munkaidő-nyilvántartás szabályszerű vezetése, felelősséggel tartozik azért, hogy a nyilvántartás tényszerű, valós és teljes körű adatokat tartalmazzon. Számos beléptető rendszer áll rendelkezésünkre, melyek az elektronikai védelem egyik meghatározó területét képviselik, de ezen túlmenően alkalmasak a munkaidő nyilvántartás vezetésére is. A különböző rendszereknek egyaránt vannak előnyeik és hátrányaik, illetve az ezekkel való visszaélésnek is különböző módjai terjedtek el. Egy jó rendszerrel kapcsolatos elvárás mindenképpen az, hogy a megfelelő védelem biztosítása és a munkaidő nyilvántartás szabályos vezetése mellett a feketefoglalkoztatás visszaszorításában is segítséget nyújtson.

The hidden economy is a very complex economic phenomenon. The hidden economy can be detrimental considering the real, so-called "white economy". Hidden economies require increasing attention due to their internal dynamics, and their operation is a coordinated response both nationally and internationally. The ratio of black economy in Hungary is also high according to international practice. One of the well-identified areas of the hidden economy is undeclared work. The employer's obligation is to keep the working time records properly and it is responsible for keeping the records factual, real and complete. We have many access control systems that are one of the key areas of electronic protection, but are also capable of keeping track of working time records. Different systems have both advantages and disadvantages, and their methods of abuses are different. In any case, the expectation in case of a good system is that, in addition to ensuring an adequate protection and keeping regular records of working time that it should also help to reduce undeclared work.

Kulcsszavak: rejtett gazdaság, fekete foglalkoztatás, munkaidő-nyilvántartás, beléptető rendszerek, biztonságtechnika ~ hidden economy, undeclared work, working time records, access control systems, safety techniques

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz