Hábermáyer Tamás; Hornyacsek Júlia; Muhoray Árpád:

Katasztrófavédelmi önkéntesek motiváció kutatása a védekezések hatékonyságának növeléséhez

Absztrakt

A katasztrófavédelmi önkéntesi motiváció megléte vagy hiánya döntő lehet önkéntesekkel végrehajtott katasztrófavédelmi műveletek során. Motivált önkéntesek sokkal hatékonyabban vesznek részt a feladatokban, akár önálló ötletekkel, többlet erőforrások biztosításával, önszerveződéssel képesek azt támogatni. A motiválatlanság ugyanakkor ennek az ellenkezőjét is kiválthatja, sőt, extrém esetben egyáltalán nem, vagy nem kellő számban jelennek meg az önkéntesek a védekezések helyszínein. Különösen indokolt tehát vizsgálni a katasztrófavédelmi önkéntesi motiváció belső összetevőit és a külső hatásokat, amelyek megértése és a kutatás eredménye révén nagymértékben javulhat az alkalmazhatóságuk hatásfoka. Ebben a cikkben a szerzők vizsgálják a katasztrófavédelmi önkéntesek motivációját, annak érdekében, hogy javaslatokat tegyenek az önkéntesek hatékonyságának növeléséhez.

The existing or not existing motivation of the disaster management volunteers can be determinant during a disaster management operation. Motivated volunteers will be much more effective doing tasks, and they will be able to help the operation with their own ideas, resources, and self-organisation. The lack of motivation can produce the opposite, and in extreme situations there will be no or not enough volunteers on the scene of defence. It is really important to examine the inner components and outer effects of their motivations, because the understanding and the result of the research can highly improve the efficiency of their use. In this article, the authors examine the motivation of the disaster management volunteers, in order to make suggestions how to use them more efficiently.

Kulcsszavak: önkéntes, motiváció, katasztrófavédelem, belső összetevő, külső hatás ~ volunteer, motivation, disaster management, inner component, outer effect

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz