Rácz Sándor:

Tűzoltói feladatok tervezése sugárforrás jelenlétében

Absztrakt

Sugárveszélyes környezetben végrehajtott tűzoltói beavatkozáshoz szükséges alapvető erőforrásigényt meghatározni, csak az ionizáló sugárzás beazonosítása, és nagyságának meghatározása, azaz mérése mellett lehetséges. A beavatkozó tűzoltók ionizáló sugárzás által elszenvedett dózisát a jogszabályokban meghatározott szint alatt kell tartani. A mért értékekből kalkulált pontos erő, eszköz mennyiség a veszélyes zónában tartózkodás időtartamának meghatározása miatt szükségszerű. A védelem további lehetőségeit (árnyékolás, távolsági) szintén alkalmazni kell már a beavatkozások korai szakaszában is. Ezeknek a védekezési lehetőségeknek a használata csak széleskörű elméleti alapok elsajátításával lehetséges, és szükségesek hozzá a méréshez alkalmazható megfelelő mérőműszerek, valamint azok készségszintű használata is. A mű a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” elnevezésű kiemelt projekt keretében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem felkérésére, a Concha Győző pályázat keretében készült.

It is necessary to determine the essential resource requirement of fire service interventions in areas of hazardous radiation, but it is only possible after the source and size of ionising radiation has been identified and measured. The dose of ionising radiation intervening firefighters are exposed to must be kept below the level set out in legislation. The necessary forces and equipment calculated based on the measured values is needed to determine the duration of the stay in the danger zone. Additional possibilities of protection (shading, long distance) should be applied even in the early stages of the interventions. The use of these protections require the acquisition of a wide range of theoretical knowledge, in addition to the skilled use of the appropriate measuring instruments. The work was created in commission of the National University of Public Service under the priority project KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016- 00001 titled „Public Service Development Establishing Good Governance” in the Concha Győző Program

Kulcsszavak: sugárforrás, védekezési lehetőségek, mérés ~ source of radiation, protection possibilities, measurement

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz