Farkas Andrea:

A nemzeti környezetbiztonság és a klímaváltozás tudástranszfere

Absztrakt

A tanulmány áttekinti a tudástranszfer alapvető jellemzőit, sajátos vonásait. Tárgyalja a tudás átadásában meghatározó szerepet játszó csoportokat, ezek sajátosságait. Bemutatja a tudástranszfer különböző finanszírozási lehetőségeit, és a céljait. Alapkérdésként kezeli, hogy kik között zajlik a tudástranszfer. A tanulmány megkülönbözteti a tudásátadás nyílt és zárt rendszerét. Összefoglalóan ismerteti az 2017-es Bonni Klímakonferencia eredményeit, foglalkozik a klímaváltozás és a környezetbiztonság összefüggéseivel, és a klímatudás exportjának a kérdéseivel. „A tanulmány a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori Iskolájában, a szerzőnek a klímaváltozás és a tudástranszfer összefüggéseivel kapcsolatos kutatásain alapszik.”

The study reviews the basic characteristics and the specific features of knowledge transfer. It discusses the groups which play a decisive role in the transfer of knowledge, respectively their specifics. It presents the various financing opportunities and the goals of knowledge transfer. It considers a basic question between which parties the knowledge transfer process takes place. The study makes a distinction between the open and closed knowledge transfer systems. It summarizes the results of the Bonn Climate Change Conference organized in 2017 and tackles the issue of climate knowledge-sharing.

Kulcsszavak: tudástranszfer, tudásátadás finanszírozása, tudástranszfer szereplői, bonni klímakonferencia, klímatudás-export ~ knowledge transfer, financing knowledge transfer, actors of knowledge transfer, Bonn Climate Change Conference, climate knowledge-sharing

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz