Munk Sándor:

Kiberbiztonsági szervezetek közötti információcsere

Absztrakt

Napjaink társadalmi, gazdasági, és mindennapi tevékenysége egyre növekvő mértékben függ a kiberteret alkotó, globálisan összekapcsolt, decentralizált informatikai rendszerek és hálózatok által nyújtott szolgáltatásoktól. A kiberbiztonság megteremtése és fenntartása a kiberbiztonsági szervezetek, az informatikai rendszereket, hálózatokat működtető szervezetek, az állampolgárok, és a média kiemelt jelentőségű közös feladata, amely több szereplőre kiterjedő és széleskörű együttműködést igényel. Jelen publikáció – egy háromrészes sorozat második részeként – leírja és értékeli a kiber-biztonsági szervezetek által kezelt, illetve a köztük áramló információkat, az információ-csere alapvető jellemzőit. „A publikáció a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 'A jó kormányzást megalapozó köz-szolgálat-fejlesztés' projekt támogatásával, a Kiberbiztonsági Ludovika Kiemelt Kutató-műhely keretében készült”

Today's social, economic, and every-day ac-tivities are increasingly dependent on the ser-vices provided by globally interconnected, decentralized IT systems and networks, the cyberspace. Ensuring cyber security is a common task of cybersecurity organisations, IT system-network operators, citizens, and media, which requires wide range, extensive cooperation of these actors. Recent paper – as a second part of a three-part series – describes and evaluates the information handled by, and flowing between cyber security organisations, and the basic features of information exchange.

Kulcsszavak: kiberbiztonság, kiberbiztonsági szervezetek, kiberbiztonsági információcsere, interoperabilitás~ cybersecurity, cybersecurity organisations, cybersecurity information exchange, interoperability

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz