Hábermayer Tamás; Túriné Barta Ágnaes; Muhoray Árpád:

Katasztrófavédelmi önkéntesek közösségi média használata

Absztrakt

A katasztrófavédelmi önkéntesek különböző módon, generációnként eltérő gyakorisággal és funkcióval használják a közösségi média nyújtotta lehetőségeket. Az elektronikus eszközök technológiai fejlődése, illetve a szolgáltatók által biztosított lehetőségek az internet elérését és ezen alkalmazások használatát egyre könnyebbé teszik. A fiatalabb generációk ezzel napi szinten együtt élnek, míg az idősebb generációk tagjai közül kevesebben képesek alkalmazkodni ezekhez. A közösségi média használata ugyanakkor számos lehetőséget biztosít – például szöveges és képi információk valós idejű megosztása, az önkéntes csoport szervezése vagy riasztás – de számos veszélyt is rejt magában. A szerzők az ár- és belvíz elleni védekezések jövőbeli szervezése érdekében vizsgálják a katasztrófavédelmi önkéntesek közösségi média használatát, és tesznek javaslatot a hatékony alkalmazáshoz.

The social media use of the disaster management volunteers vary in frequency and function according to different generations. The development of the electronic devices and the progress of the internet packages provided by different ISPs make the availability and the use easier. The younger generations live with this process every day, but fewer members of the older generations can adapt to this situation. The social media use provide numerous possibilities – for example: sharing text and picture information, organising a voluntary group, alert –, but has dangers as well. In this article, the authors examine the social media use of the disaster management volunteers, because of organising future inland water and flood defense, and make suggestions how can it be efficient in different ways.

Kulcsszavak: katasztrófavédelem, önkéntes, közösségi média, generációk ~ disaster management, volunteer, social media, generations

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz