Papp Bendegúz:

A japán katasztrófavédelem II. – Szervezet és működés

Absztrakt

Jelen kutatás célja felrajzolni a japán katasztrófavédelmi szervezetet és annak működési mechanizmusát. A kapott eredmény két szempontból lehet hasznos: egyfelől a negatívumok feltárásával fejleszthető a kelet-ázsiai ország szervezeti működése, másfelől a pozitívumoknak megfelelően javíthatjuk és korszerűbbé tehetjük a hazai elhárítási gyakorlatot. A japán veszélyhelyzet-kezelés megítélése szakmai körökben kettős. Egyfelől a szervezet precíz, pontos felépítésű meghatározott felelősségi hierarchiával bír, valamint a japán kultúrára jellemző felkészültséggel és pontossággal. Ugyanakkor a 2011-es események rámutattak arra, hogy ez a rendszer bizonyos szituációkban messze nem működik megfelelően, és a produkált hibamennyiség jelentős gazdasági kárt, illetve emberi életet követelt. Azonban a valós helyzet ennél árnyaltabb, megítéléséhez figyelembe kell vennünk az egyes elemzési szintek működését. Jelen tanulmány a második része egy hosszabb elemzésnek, amelynek első része az ország katasztrófaveszélyeztetettségét és a katasztrófavédelem történelmi előzményeit vizsgálta meg.

The results of this paper can be useful in two different ways. Firstly, the acknowledged negative points can be used for improving the Japanese disaster management system. Secondly, the positive points may help in developing Hungarian emergency management as well. Overall, the Japanese disaster relief is a precise, well-structured organization with a specified hierarchy of responsibilities where the positive points show examples for global disaster reduction. Nevertheless, the events at the Fukushima plant pointed to the problems of operation, which resulted in economic losses and human casualties. Hopefully, Japan utilizes the lessons learnt during the 2011 events, and this experience helps in correcting its future endeavors. This paper is the part of a longer analysis, first part of which investigated Japan’s disaster vulnerability and the historical background of emergency management.

Kulcsszavak: Japán, katasztrófavédelem, Fukushima ~ Japan, disaster management, Fukushima

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz