Gerevich János, Négyesi Imre:

A fenntartható és zavartalan elektronikus ügyintézés szoftvertechnológiai háttere – 2. rész

Absztrakt

Az informatikai rendszerek térnyerése olyan új kihívások elé állítja a szoftverfejlesztőket, amelyekre csak új technológiákkal és tervezési mintákkal lehet hatékonyan válaszolni. A közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményeknek való megfelelés összetett kérdéseket vet fel a hierarchikus szervezetek életében. Ebben a tanulmányban a több szálon futó iratkezelési folyamatok és a változó szervezeti struktúra kapcsolatát vizsgálják meg a szerzők. Végül a feltárt problémák megoldására tervezési mintákat találhatunk a dolgozatban.

The wide expansion of IT systems brings new challenges to software developers that can be effectively answered with new technologies and design patterns. Compliance with the requirements for records management software for public services raises complex issues in the life of hierarchical organisations. The authors are discussing the multi-threaded record management processes in changing organisational structures through the pages of this paper. At the end, we can find some design patterns to solve the identified problems.

Kulcsszavak: Általános Adatvédelmi Rendelet, elektronikus ügyintézés, szoftvertechnológia, tervezési minta, holder ~ GDPR, electronic administration, software technology, design pattern, holder

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz