Image

ISSN 1788-1919

Legújabb számunk: 2017/3.szám

Megjelent legújabb számunk (XII. évfolyam 3. szám), amelyben változatos témákban mutatják be szerzőink a katonai műszaki tudományok legkülönfélébb ágait ...

Bagi Tamás Zoltán:
Nagyfeszültségű távvezetékek védővezetőiben indukálódó áramok bemutatása biztonságtechnikai szempontból

Berek Lajos; Rusz Dániel:
Development of vehicles with a distinctive mark applied to the police on the basis of perceptuality considerations from the 1960’s to the present

Domján András:
A kiemelten védett objektumok biztonsága a fenyegetettség tükrében

Hell Péter :
Drónelhárító rendszerek az objektumvédelemben

Kálmán László:
The role of the protection of private property in the damage investigation system of industrial-sized companies

Liebmann Gábor:
Alapvető hasonlóságok és különbségek az analóg és az ip kamerarendszerek között

Berek Lajos; Vass Attila:
Transzformátor állomás szállítása közúton

Bodoróczki János:
A Magyar Honvédség logisztikai támogató rendszer átalakításának hatásai a különleges műveleti képességre

Bodoróczki János:
Az ellátási lánc szemlélet hatása a különleges erők logisztikai támogatására

Gönczi Gergely:
A hadviselés környezetterhelő hatásai (példák a XX. század második felétől napjainkig)

Kaluzsa Anikó:
Die verbesserung der trinkwasserqualität in der ungarischen kommunalen wasserversorgung nach der gesetzesreform II.

Kiss Sándor:
Veszélyben a „jótékony” természet

Molnár Robin :
Technical rescue of hungarian firefighters and courses of training

Solymosi Máté:
Kis szervezetek nukleáris biztonsági és védettségi kultúrájával kapcsolatos megfontolások

Taksás Balázs:
Hadiipari kutatások jelentősége

Bognár Eszter Katalin:
Szenzorhálózatok határvédelmi alkalmazása

Dely Péter:
A kritikus infrastruktúra védelmének hazai jogszabályi környezete

Megyeri Lajos; Farkas Tibor:
Kockázatkezelés, tudomány vagy kuruzslás?

Gerevich János:
Híradó-informatikai fejlesztést támogató agilis dokumentációs módszerek

Jobbágy Szabolcs:
A Magyar Honvédség Kormányzati Célú Elkülönült Hírközlő Hálózata

Kende György:
Hungarian field artillery fire control systems – past and future

Végh Attila István:
Nemzetközi integrált tevékenységirányítási trendek

Berek, Lajos; Németh, Gyula:
Безопастность и угрозы, причины возникновения боевых действий в постсоветской украине в отражении линии ведения национальной политики страны

Hetyei Csaba:
Szélkerekek energetikai helyzete

Szabó Anikó:
Az élőerős objektumőrzés és a tekintélyelvű vezetési stílus kapcsolata

Szabó József:
Magyarország és az űrkutatás űrdinamika sorozat, 7. befejező rész

Tóth György:
Halottkémlés hazánkban a XIX. – XX. században

TovábbFontos Linkek


ImageMagyar Hadtudomány Társaság

ImageKommunikáció konferencia

ImageRobothadviselés konferencia

Köszöntő

Bird

Örömmel köszöntöm a Kedves Látogatót a 2006 júniusában indított Hadmérnök című elektronikus folyóirat oldalain. Karunk, illetve doktori iskolánk ezzel a fórummal is növelni kívánja a doktori iskolában és a Karon folyó tudományos munka közzétételének lehetőségeit.

Az évi négyre tervezett kiadvány tematikája követi a doktori iskola tudományszakait, illetve a Kar tudományos tevékenységének területeit. Az on-line megjelenés lehetővé teszi az átfutási idő csökkentését, ami a gyorsan változó tudományos világban alapvető fontosságú.

Ugyanakkor a benyújtott cikkek lektorálásától nem tekinthetünk el, mivel ez jelent bizonyos minőségbiztosítást.

Reméljük, hogy elektronikus folyóiratunk elnyeri mind az olvasók mind a publikálni vágyók tetszését, és színvonalas fóruma lesz a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (korábban a jogelőd Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen) folyó tudományos munkának.


Prof. Dr. Halász László
a szerkesztőbizottság elnökeSzerzőink figyelmébe

Bird

A cikkekkel szemben támasztott formai követelmények könnyebb teljesítéséhez elérhető a két új letölthető segédlet:

TovábbSzerkesztőség

Bird

Főszerkesztő: Dr. habil. Farkas Tibor százados, PhD

Szerkesztő:

Prof. Dr. Kovács László mk. ezredes, PhD

Paráda István hadnagy

Webmester: Paráda István hadnagy

A szerkesztőség elérhetősége:

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetem, 1101. Budapest, Hungária krt. 9-11.
'A' épület 9. emelet 901. iroda

Postacím: 1581. Budapest Pf.:15.

Telefon: +36-1-432-9000/29-289

Fax: +36-1-432-9025

HM:29-289

e-mail: hadmernok@uni-nke.hu

Feltöltés

Bird

Publikációk feltöltésével kapcsolatos információk, illetve teendők

Tovább

Facebook


Bird

Facebook oldalunkon nyomonkövetheti kiadványunk minden fontosabb eseményét ...

Tovább