Hámornik Balázs:

A Security Operations Center (SOC): a kiberbiztonsági csapatmunka és kihívásai

Absztrakt

A kiberbiztonsági munka eddig jellemzően technológiai szempontból került a honvédelem fókuszába, lehetővé téve a megfelelő eszközök beszerzését és üzemeltetését. Azonban az technológiai és az egyéni munka szintjén felül a csapatban végzett kiberbiztonsági munka is figyelmet érdemel. A biztonsági műveleti központok azaz Security Operations Center (SOC) és Computer Emergency Response Team-ek (CERT) a kibervédelem kulcs szervezeti egységei. E részlegekben a megfelelő csapattagok kiválasztása, megtartása, együttműködésük feltételeinek biztosítása és fejlesztése a hatékony biztonsági monitorozás egyik záloga. Tanulmányomban e csapat szintű tényezőket tekintem át. A mű a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” elnevezésű kiemelt projekt keretében működtetett Ludovika Kiemelt Kutatóműhely keretében, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem felkérésére készült.

Cybersecurity is an emerging field of national security where usually the technical aspects of defence take the first place. The cyber defence is heavily relaying on teamwork where the members of SOC (Security Operations Center) or CERT (Computer Emergency Response Team). To make cybersecurity monitoring and incident response efficient human factors are required to be taken into consideration such as selection and retention of team members, enabling and enhancing their collaboration by tools and skills. In this study, these team level features of setting up and operating a SOC are reviewed. The work was created in commission of the National University of Public Service under the priority project KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 titled „Public Service Development Establishing Good Governance” in the Ludovika Research Group.

Kulcsszavak: Security Operations Center, kiberbiztonság, csapatmunka, emberi tényezők ~ Security Operations Center, cybersecurity, teamwork, human factors

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz