Kasza Anett

A NAPENERGIA ÉS SZÉLENERGIA
ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEINEK VIZSGÁLATA HAZÁNKBAN

Absztrakt

Napjainkban egyre inkább fókuszba kerülnek a megújuló energiaforrások, melynek oka, hogy alkalmazásuk környezetbarát, és egyelőre ugyan csekély mértékben, de csökkentik Magyarország energiafüggőségét. Ezek a történések sarkalltak arra, hogy mélyebben elmerüljek az alternatív energiafajták tanulmányozásában. Kutatásomban, a Magyarországon relevánsnak tekinthető megújuló energiaforrásokat vizsgálom, továbbá az előnyök mellett, azok hátrányaira is fel kívánom hívni a figyelmet. Az alternatív energiaforrások közül a napenergiát és a szélenergiát mutatom be részleteiben is, melynek oka, hogy munkám második része egy valós felhasználói rendszert mutat be, ahol a napenergia és a szélenergia elégíti ki a felhasználók mindennapi igényeit. Végül vizsgálom a jelenlegi támogatási rendszert, és összevetem az elméleti elgondolásokat a gyakorlati megvalósítás lehetőségeivel.

Nowadays, in our country the renewable energy sources are getting more and more popular and acknowledged. Their utilization is environmentally sound and they reduce Hungary's dependence on foreign energy. These facts motivated me to get to know better the source of alternative energies. With this paper I would like to examine the relevant renewable energy-sources at Hungary, presenting not only the advantages but the disadvantages of their use. My disquisition's main goal is to present the role of the solar and wind energy, because in the second part of my paper I want to explain a real consumption system in that these kinds of energies satisfy the average demands of the consumers. Finally, I am going to examine the system of subsidies - the so-called pork barrels - compare the theoretical ideas to the opportunities of the realization.

Kulcsszavak: megújuló energiaforrások, napenergia, szélenergia, előnyök- hátrányok, jelenlegi támogatási rendszer, valós energiapark bemutatása ~ renewable energy sources, solar, wind energy, advantages- disadvantages, system of subsidies, a real consumption system

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz