Szabó Károly

ÚJ ELJÁRÁS A MAGÁNSZEMÉLYEK
KOMPLEX VAGYONVÉDELMÉBEN

Absztrakt

A rendszerváltást követően egyre nagyobb jelentőséggel bír a magánvagyon megbízás alapján történő védelme. A felesleges költségterhek elkerülése végett meg kell határozni a megbízók felé a biztonságos életvitelhez szükséges magatartási szabályokat is. Ha a vagyonvédelmi szakember elkészítette a környezet bűnügyi fertőzöttségének vizsgálatát, a védendő vagyon meghatározását, a megbízó és családtagjának fenyegetettség szintjét, a kockázatok feltárása szerinti rezsimszabályokat, a biztosítói elvárásokat, ténylegesen elkezdődhet a személy- és vagyonvédelmi rendszer megtervezése. Segítséget kell adni a Megbízónak abban, hogy az esetlegesen bekövetkezett rendkívüli eset során milyen kötelezettségei és jogai vannak az eljárás során. Folyamatos kapcsolatot kell tartani a Megbízóval annak érdekében, hogy a komplex vagyonvédelmi rendszere minden esetben biztosítsa a mindenkori anyagi helyzetének és a családtagjai élethelyzetének megfelelő biztonságot. Cikkemmel új gondolatokat kívánok ébreszteni, melyek talán elősegítik a vagyonvédelmi szakma fejlődését, megújhodását.

The commission-based protection of private property has had an ever greater importance since the political transformation. In order to avoid the unnecessary costs also the behavioral rules necessary for safe life management have to be defined for the principals. If the property protection expert executed the criminal contamination analysis of the environment, the definition of the property that shall be protected, the level of endangeredness of the principal and its family members, the regime rules according to the disclosure of risks and the insurance expectancies, the planning of the personal -and property protection system can actually be started. The Principal shall be informed regarding its liabilities and rights during the procedure in case of an occasional extraordinary circumstance. A continuous contact shall be kept with the Principal in order that its complex property protection system could in every case ensure the safety suitable for the Principal's prevailing material status and its family members' life situation. With my article I wish to awaken new thoughts that might promote the development and renewal of the property protection profession.

Kulcsszavak: eljárás, tanácsadó, rezsim, mindenkori, komplex ~procedure, counselor, regime, prevailing, complex

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz