Teknős László

A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS ÉS A KATASZTRÓFAVÉDELEM KAPCSOLATA

Absztrakt

A globális éghajlatváltozás a mai napig a tudomány által az egyik legvitatottabb és legtöbbet kutatott témaköre. A dolgozatom kutatási vezérfonala a klímaváltozásból adódó negatív hatások és az ellene való védekezés vizsgálata. Rávilágítok többek közt arra, hogy a ma (és majd a jövő) problémáiért legjobban felelős tényező a Földi éghajlat megváltozása. Tudományos tényekkel bizonyítom, hogy döntően az ember felel a mostani klímaváltozásért. A jövő fegyvere az éghajlatváltozás ellen a mitigation és az adaptation. Sajnos a mitigation látható eredményeire még hosszú éveket kell várni, a negatív következményekkel pedig továbbra is kell számolni. A dolgozatom ezért az alkalmazkodási terület bemutatását tűzi ki célul. Az alkalmazkodásban egy jól működő szervezeti rendszer tud iránymutatást és segítséget nyújtani. Ez a katasztrófavédelem, ami több szervezet együttműködését foglalja össze.

The global changing of climate has been one of the mostly disputing and investigating field of the science today. The guiding principle of my present essay is to investigate the negative effects of the changes of climate and the protection against them. Among others I flash a beam of light on the fact that the most responsible factor of problems. Of today (and later of the future) is the changing of the climate of the earth. I prove with scientific facts, that the human being is decisively responsible for the present changing of climate. The weapon of the future against the changing of climate is the mitigation and adaptation. Unfortunately we must wait for the visible results of mitigation for long more years. But we must calculate the negative consequences further on today. For this reason the aim of my present essay is to introduce the field of adaptation. A properly working system of organization can direct and help the adaptation. This is the catastrophic defense, which holds together the cooperation of more organizations.

Kulcsszavak: globális éghajlatváltozás, alkalmazkodás, reagáló képesség fejlesztése, lakosságtájékoztatás - felkészítés, katasztrófavédelem, új kihívások Magyarországon ~ global climate change, adaptation, the development of a reacting ability, population information - preparing, catastrophe protection, the new challenges in Hungary

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz