Tibenszkyné Fórika Krisztina

INTERAKTÍV PROGRAMOZÁS OKTATÁS
MOODLE KERETRENDSZER SEGÍTSÉGÉVEL A ZMNE-N

Absztrakt

Az informatika és a kommunikációs technikák fejlődése teljesen átalakítja a tanárok által alkalmazható oktatási lehetőségeket is. Egyre több pedagógus alkalmazza az oktatásban az interaktív táblát, készít oktató CD-ROM-ot és az intézményekben az e-learning technikák használata is egyre elterjedtebb. Az írás célja, hogy bemutassa a Moodle távoktatási keretrendszer alkalmazását a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Karán az informatikai tartalmú tantárgyak tanításának támogatására. A cikk bemutatja, hogyan történt az e-learning platform kiválasztása, testreszabása, az oktató tanár igényeinek megfelelően.

The development of the Information Technology and communication techniques fully changes the way of teaching. More and more lecturers using interactive tables, educating CD-ROM-s, and the e-learning technology is getting more popular in some of the institutes. The aim of this paper is to show how teachers can adopt a Moodle LMS as a supporting tool for the educational activities at the Miklós Zrínyi National Defence University. This article describes how the e-learning platform was chosen, customized and enhanced according to the trainer's needs.

Kulcsszavak: oktatás, Moodle, e-learning, LMS, ZMNE ~ teaching, e-learning, LMS, ZMNDU

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz