Vinczéné Mészáros Csilla

A VÉDELMI IGAZGATÁS RENDSZERE

Absztrakt

A közigazgatás részét képező elem a védelmi igazgatás, mely a központi, területi, helyi és települési szinteken valósul meg. A védelmi igazgatást az állam komplex védelmi feladatainak megvalósítására hozták létre.
Az országvédelem centralizált irányítási igényeit az alkotmányos alapon szervezett védelmi rendszer elégíti ki. A védelmi igazgatáson  belül megkülönböztethetőek a szakigazgatási feladatokat és az általános igazgatási feladatokat ellátó védelmi igazgatási szervek.

The defensive administration is the part of public administration that realise in the central, regional local and settlement levels. The defensive administration was established for the state complex defensive tasks realization.
The country defence centralize direction claims satisfy the constitutional basic organized defensive system. Within the defensive administration we can different defensive administration organisations that provide administration tasks and general administration tasks.

Kulcsszavak: védelmi igazgatás, minősített időszak, közigazgatás, polgári védelem, Alkotmány, Magyar Honvédség, honvéeelmi miniszter ~ defence administration, classified period, public administration, civil defence, constitution, Hungarian Defence Forces, Minister of defence

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz