Szabó Gyula

INFORMATIKAI RENDSZERÜZEMELTETÉS
MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA

Absztrakt

Jelen tanulmány a Magyar Honvédség új Informatikai Szabályzatának kidolgozása kapcsán felveti a minőségirányítási rendszer bevezetésének lehetőségét. A Magyar Honvédség 2006-os Informatikai Stratégiája irányelveket fogalmaz meg a minőségbiztosításhoz, a biztonsághoz, az üzemeltetéshez kapcsolódóan. Habár a stratégia irányelvei 2008-ban felülvizsgálatra és egyszerűsítésre kerültek, továbbra sem szabad megfeledkezni a minőségbiztosítás kérdésköréről. A tanulmány ezen elveknek megfelelően áttekinti a minőségirányítási rendszer bevezetésének szempontjait, a minőségbiztosítás célját, helyét és feladatait az üzemeltetésben, az előzetes kockázatfelmérés szempontjait és hatásait a minőségbiztosításra, a minőségbiztosítás előzetes követelményeit, a minőségbiztosítás és a biztonsági követelmények kapcsolatát, az üzemeltetés minőségirányítási szervezetét és az informatikai üzemeltetés minőségbiztosítás feladatait.

This study raises the possibility of the introduction of the quality management system in connection with the creation of a new Hungarian Defence Forces Regulation on Informatics. The Hungarian Defence Forces Strategy on Informatics defines guidelines in connection with quality assurance, safety, and operation. Although the guidelines of the strategy were reviewed and simplified in 2008, we do not have to forget the question of the quality assurance. The study overviews -on the basis of these principles- the aspect of the introduction of the quality management system, the aim, the tasks and the position of the quality assurance in the maintenance, the aspects and the effects of the previous risk assessment on the quality assurance, the previous requirement of the quality assurance, the relation between the quality assurance and the requirement of the safety, the quality management system of the maintenance and the quality assurance tasks of the informatics maintenance.

Kulcsszavak: katonai informatika, üzemeltetés, minőségirányítás ~ military informatics, maintenance, quality management

 

A teljes cikk megtekintése »

 

 

Vissza a tartalomhoz