Tiszolczi Balázs Gergely

TÁRSASHÁZAK TŰZVÉDELME

Absztrakt

Minden társasházra, illetve az ott lakókra igaz, hogy kötelesek az általános érvényű tűzvédelmi használati szabályokat betartani. Jelen írás célja ezen szabályok és előírások összefoglalása, hiszen a közelmúlt tűzesetei rámutattak arra, hogy a rendkívül sokrétű tájékoztatás ellenére még mindig vannak néhányan, akik nincsenek teljes mértékben tisztában azzal, milyen kötelezettségeik is vannak a saját, vagy a kezelésük alatt álló ingatlan tűzvédelmével kapcsolatban.

It is valued for all blocks of freehold flats and their dwellers that they have to observe the general rules of creating fire protection and its use. This script aims to summarize these rules and instructions as the fires of the near past have shown that in spite of extremely multiple information, there are still some people who are not completely aware of their obligations in concern with the fire protection of their own real estates or those they are responsible  for.

Kulcsszavak: Társasházak, tűzvédelem, megelőzés, jogszabályok ~ block of freehold flats, fire protection, prevention, laws

 

A teljes cikk megtekintése »

 

 

Vissza a tartalomhoz