Túri Viktória

A MAGYAR ÉS AZ OSZTRÁK VEZÉRKARI TANFOLYAM
KIVÁLASZTÁSI FOLYAMATÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Absztrakt

A Magyar Honvédségben 1993-ban indult el az első vezérkari tanfolyam, amelyre azóta is csak azok az alezredesek illetve ezredesek kerülhetnek beiskolázásra, akit a jövőben magasabb és felelősségteljesebb beosztásba tervez az elöljáró. A magyar vezérkari tanfolyam 10 hónapja alatt a résztvevők olyan tapasztalatokra és szélesebb látókörre tesznek szert, mely a későbbiekben a magasabb beosztás ellátásához elengedhetetlenül fontos lesz. A tanfolyam résztvevői a gyakorlatokon és az elméleti oktatások során olyan területekről kapnak alaposabb és mélyebb tudást, mint az aszimmetrikus hadviselés, terrorizmus, biztonságpolitika, kihívások, kockázatok és fenyegetések a XXI. században, NATO (Észak-atlanti Szerződés Szervezete, North Atlantic Treaty Organisation), EU (Európai Unió, European Union) aktuális kérdései, az energia biztonság, kommunikáció, PR (public relations), média. Fontos kérdés azonban, hogy Magyarország illetve más államok esetében hogyan kerülnek kiválasztásra a vezérkari tanfolyam résztvevői? Cikkemben a Magyar Vezérkari Tanfolyam és az Osztrák Összhaderőnemi Vezérkari Tanfolyam kiválasztási procedúráját kívánom összehasonlítani.

The first General Staff Course was started in 1993 in the Hungarian Army with the exclusive participation of those colonels and lieutenant-colonels who are up for higher posts with higher responsibility by their superiors. During the ten-months period of the Hungarian General Staff Course participants acquire the necessary practical experience and breadth of view for their future career. In the course of practical and academic education they can enrich their knowledge in the subjects of unsymmetrical warfare, terrorism, energy safety, security-policy, NATO, European Union, Public Relations, challenges, risks and threats in the 21st Century among others. Beyond that the different methods of selection procedures in Hungary and the other countries are also very important. In this article I am going to compare the main points of selection procedure in the Hungarian and the Austrian General Staff Course.

Kulcsszavak: magyar vezérkari tanfolyam, kiválasztás, osztrák vezérkari tanfolyam, ~ Hungarian General Staff Course, selection process, Austrian Joint Command and General Staff Course

 

A teljes cikk megtekintése »

 

 

Vissza a tartalomhoz