Kun István - Fáy Gyula - Bukovics István

LOGIKAI HADVISELÉS - KRITIKUS PONTOK HARCA

Absztrakt

A jelen tanulmány egy hosszabb kutatómunka fontos állomását ismerteti. Csatlakozva olyan korszerű hadviselési elvekhez, mint a hálózat-alapú és az entrópia-alapú hadviselés, egy általános logikai modellel foglalkozik, amely nemcsak hadműveletek, hanem a pontosan ki nem számítható külső kockázatnak kitett szervezett tevékenységek sikeres megtervezését és lebonyolítását segíti elő. Az elméleti modellt szemléletes, könnyen kezelhető számítógépes program támogatja. A tanulmány részletesen kifejti az elméleti modellt és képet ad a számítógépes megvalósításról is. Konkrét példával illusztrálja a felhasználás módját és lehetőségeit.

The present study outlines an important station of a long-range research work. Joining up-to-date warfare principles, such as network-centric warfare and entropy-based warfare it is involved in a general logical model supporting not only military manoeuvres but also successful planning and running of organised activities exposed to exactly not calculable outer risks. The theoretical model is supported by a suggestive, easily tractable computer program. The study gives a detailed description of the theoretical model and also demonstrates the computer implementation. Way and options of utilization are illustrated by a concrete example.

Kulcsszavak: hálózat-alapú hadviselés, logikai model, tervezés ~ network-centric warfare, logical model, planning

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz