Baráth Artur

CRAFTS ON HOW TO USE MICROSOFT WINDOWS 7
 IN A SECURE WAY FOR ABSOLUTE USERS

Absztrakt/Abstract

A Windows 7 használata nem kíván nagy kompetenciákat a felhasználóktól. Az viszont, hogy a használatból eredő problémák minimalizálhatóak legyenek, szükséges némi ismeret és rálátás részükről. Jelen cikkemben ehhez próbálok segítséget nyújtani, hisz nem várhatjuk el mindenkitől, hogy rendszergazdai szinten kezelje operációs rendszerét. A cikk elsősorban a biztonságos használatot hivatott segíteni, elsősorban az Absolut User-ek részére, akiknek szakterülete nem terjed ki a számítógép karbantartására és beállításaira, hanem egyszerűen csak használják azt. A biztonsági beállításokról, az alapszintű védekezési mechanizmusokról és praktikus tanácsokról olvashatnak a továbbiakban.

The use of Windows 7 does not require high competences from its users. So that the problems arisen from its use can be minimalized they need to have some ideas and an overview about it. In my present article I am trying to help about this as we can not expect everybody to handle its operational system at administrator level. This article is primarily supposed to help the secure use first of all for Absolute Users whose specialty does not include computer maintenance and computer settings, they are just simply using it. Hereunder you can read about security settings, minimum defense mechanism and some practical advice.

Kulcsszavak/Keywords: Windows 7, biztonság, virusvédelem, tűzfal konfiguráció, hálózat-kezelés ~ Windows 7, secure, virus protection, firewall configuration, network-management

 

A teljes cikk megtekintése / Full acticle »

 

Vissza a tartalomhoz / Back to content