Berek Lajos - Gávay György

TÖMEGOSZLATÓ PAJZSOK VIZSGÁLATA

Absztrakt

A napjainkban alkalmazott pajzsok anyaga, alakja minősége nagyon sok időt és energiát felemésztő fejlesztés eredménye. Általánosságban is igaz, hogy a feladat illetve annak végrehajtása generálja a speciális eszközökre való igényt. Amennyiben a cél egy tömeg kezelése, oszlatása, szembenálló felek szétválasztása, kísért személy védelme, vagy akár csak egy erőszakos személy mozgásának korlátozása, a feladat végrehajtás közben a végrehajtó állomány testi, fizikai épségének biztosítása, biztonságérzetének megtartása megkerülhetetlen. A követelmények tükrében nem lehet csak a laboratóriumi mérésekre hagyatkozni egy-egy speciális termék alkalmazása során.

The material, shape and quality of today's shields are the result of a development that required a lot of energy and time. It can also be generally stated that the tasks (and their implementation) generate the need for special equipment. If the aim is to handle or dismiss a crowd, to separate hostile parties, to protect the accompanied person or just to restrain the movement of a violent person, ensuring the physical soundness of the troops and protecting their feeling of safety during the implementation of the task is inevitable. Keeping the requirements in mind, only considering the results of laboratory measurements is not enough when using special equipment.

Kulcsszavak: polikarbonát, Lexan, boPet, tömegoszlató pajzs, gyorskamera, vizuális vizsgálat - polycarbonate, Lexan, boPET, riot shiled, fastcam, visual examination

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz