Bonnyai Tünde

ÚTON A KRITIKUS INFORMÁCIÓS INFRASTRUKTÚRÁK
AZONOSÍTÁSA ÉS VÉDELMÜK KIALAKÍTÁSA FELÉ

Absztrakt

A XXI. század információs társadalma, a tudástársadalom felé vezető út a kritikus infrastruktúra védelem törekvései mentén, az információs infrastruktúrák függőségének jegyében egyre komolyabb kihívások elé állítja a mindennapok rendszereit. Az alábbi cikk célja, hogy bemutassa a kritikus infrastruktúrák és kritikus információs infrastruktúrák közötti különbségeket és függőségeket, amelyekhez nemzetközi és hazai jogi és szervezeti háttér párosul. Végül a tapasztalatok alapján meghatározza a kritikus információs infrastruktúrák azonosításának és védelmük kialakításának alapvető feltételeit.

The information society of the 21st Century towards the knowledge-based-society, along the efforts of critical infrastructure protection, in the spirit of information infrastructure's dependences pose increasingly serious challenges for systems of everyday life. The identification of critical informational infrastructures, the recognition of the importance of their role, and their safety should be priority. This article aims to present differences and dependencies between critical infrastructures and critical information infrastructures, which coupled with international and domestic legal and institutional background. Finally, based on experiences it defines the basic conditions for identification and protection of critical information infrastructures.

Kulcsszavak: kritikus infrastruktúra, kritikus információs infrastruktúra, interdependencia, kiberfenyegetés, azonosítás és védelem kialakítása, critical infrastructure, critical information infrastructure, interdependency, cyber threats, identification of critical information infrastructure

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz