Kiss Béla - Hornyacsek Júlia

A MAGYAR HONVÉDSÉG KATASZTRÓFÁK KÖVETKEZMÉNYEINEK
FELDERÍTÉSÉHEZ, FELSZÁMOLÁSÁHOZ
ALKALMAZHATÓ KÉPESSÉGEI

Absztrakt

Napjaink katasztrófái és egyéb rendkívüli eseményei, valamint azok következményeinek felszámolása azt bizonyítják, hogy nem csak a veszélyhelyzet kezelés módját kell ezekhez a kihívásokhoz igazítanunk, hanem a bevethető eszközök körét is ki kell szélesíteni. Ebben a tanulmányban a szerzők külföldi kitekintés után azt vizsgálják, hogy a Magyar Honvédség milyen szervezeti elemekkel és eszközökkel rendelkezik, amelyek nem csak a katonai műveletekhez alkalmazhatóak, hanem a katasztrófavédelmi feladatok ellátásában is. Elemzik ezek működését, képességeit, vizsgálják az alkalmazhatóságukat.

Today's disasters and other extraordinary incidents, as well as the elimination of their consequences demonstrate that not only the method of emergency management is to be adjusted to these challenges, but the range of assets to be deployed should also be broadened. In this study, the authors examine what organizational elements and assets the Hungarian Defense Forces have, which cannot only be used for military operations, but also for disaster management tasks. They analyze their operations, capabilities and examine their applicability.

Kulcsszavak: MH 86. Szolnok Helikopter Bázis, Légi Kutató Mentő Készenléti Szolgálat, légi sugárfelderítés ~ MH 86 Szolnok Helicopter Base, Air Search and Rescue Standby Duty, air radiation reconnaissance

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz