Kocsis György - Halász László - Boldis Ottó - Mátyus Mária

A DROGFOGYASZTÁSBÓL EREDŐ BALESETEK
ELHÁRÍTÁSÁNAK STRATÉGIÁJA

Absztrakt

A drog-megelőzés a fegyveres erőkön belül nagy jelentőséggel bír. A Honvédelmi Minisztérium (HM) is létrehozott egy, a Magyar Honvédség (MH) keretein belül működő és kiemelten kezelt, drog-prevenciós rendszert. A cél az volt, hogy a megelőzzék drog-fogyasztás elterjedését az állományon belül. A legerősebb fegyvernek az elrettentés bizonyult, mely magába foglalja a rendszeres és véletlen drog-szűrési rendszert is. Az MH Honvédkórház alárendeltségében működő, Toxikológiai Kutató Osztály drogvizsgáló laboratóriuma évente több mint 20.000 vizelet mintát szűr le. A pontos vizsgálati eredmények kiadása érdekében, számos biztonsági intézkedés foganatosítására került sor, a drog szűrési rendszer kiépítése során. A célom, hogy az olvasó egy rövid és velős áttekintést kapjon a drog-szűrő rendszerünk fejlődéséről és működtetéséről.

Drug prevention in the armed forces has a high priority. The Hungarian Ministry of Defense (HMOD) has established within the framework of the Hungarian Defense Forces (HDF) drug prevention as a priority topic. The ultimate weapon is the deterrence which includes a frequent and random drug testing system. The Drug-laboratory of Toxicological Research Department operating under the Military Hospital of HDF tests more than 20,000 urine samples each year. There are several protections built-in to the system to ensure accurate results. My goal is for the reader to get a short concise overview of the development and operation our drug screening system.

Kulcsszavak: drog-megelőzés, elrettentés, tiltott kábítószerek, anyagcsere termékek, GC/MS, heroin, 6-mam, amfetamin, MDMA, kokain krónikus fogyasztás, drug-prevention, deterrence, illicit drugs, metabolites, GC/MS, heroine, 6-mam, amphetamine, MDMA, cocaine, chronic consumption

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz