Kovácsházy Miklós

A HARCKOCSIK ABV VÉDELME

Absztrakt

A hidegháború során a szemben álló felek nagy figyelmet fordítottak a harckocsik tömegpusztító fegyverek hatásaival szembeni védettségére. A Szovjetunió felbomlását követően az ABV fenyegetettség mértéke azonban nem csökkent. Napjainkban egyes - feltételezhetően tömegpusztító fegyverrel rendelkező - államok, vagy aszimmetrikus hadviselést folytató szervezetek komoly ABV veszélyt jelenthetnek. A korszerű harckocsik tervezésekor ezért egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az atom-, biológiai- és vegyi tömegpusztító fegyverek hatása elleni kollektív védőeszközök, a mind jobb védelmet biztosító műszaki megoldások megvalósítására.

During the Cold War, the opposing parties paid a great attention to the effects of mass destruction weapons of the battle tanks protection. After the disintegration of the Soviet Union the NBC threat level is not reduced. Today, some - presumably mass destruction weapons owner - countries, or asymmetric warfare practicing organizations assume a serious NBC threat. The designers of the modern battle tanks turn a higher attention to the collective protective equipment, and better technical solutions against the effects of the nuclear, biological and chemical mass destruction weapons.

Kulcsszavak: harckocsi, atom-, vegyi és biológiai tömegpusztító fegyver ~ main battle tank, nuclear, biological and chemical weapon

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz