Kovács László

EURÓPAI ORSZÁGOK KIBERBIZTONSÁGI POLITIKÁINAK
ÉS STRATÉGIÁINAK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE

Absztrakt

Az európai országok nemzeti szinten próbálnak választ adni arra a problémára, amely a kibertér egyre kiterjedtebb fontosságából és az ezzel összefüggő veszélyekből ered. Az európai országok kiberbiztonsági stratégiáinak elemzésekor láthatjuk, hogy számos ország az információs társadalom és annak biztonsági vetületei, más országok pedig a kritikus információs infrastruktúrák és azok biztonsági kérdései felől közelítik meg a kérdést. Jelen írás néhány nagy európai, és néhány Magyarországhoz hasonló méretű ország kiberbiztonsági stratégiáját és politikáját tekinti át, mindamellett, hogy az Európai Unió és a NATO ilyen irányú irányelveit és dokumentumait is bemutatja.

The European countries try to answer to the problems, which are stems from the associated risks of the cyberspace and its importance at national level. Analyzes of the cyber security strategies of European countries show that many countries' approach based on the information society and its security aspects, in other countries focuses on critical information infrastructures and its security issues. This present paper analyses some of the major European countries cyber security strategy and policy, as well some Hungary similar-sized countries strategy. In addition the European Union's and NATO's cyber policies and cyber security documents will also present.

Kulcsszavak: kiberbiztonság, kritikus információs infrastruktúra, biztonság ~ cyber security, critical information infrastructure, security

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz