Miskolczi Ildikó

A FOLYAMATOSSÁG ÉS A MOBILITÁS IGÉNYE
A 21. SZÁZAD TANULÁSÁBAN

Absztrakt

Az élethosszig tartó tanulás szükségessége a 21. században természetes igénye a gazdaságnak, társadalomnak, egyénnek egyaránt. Azonban életünk megköveteli azt is, hogy ne csupán egy dologhoz értsünk, hanem legyünk képesek az élet több területén is megállni helyünket. Ez a fogalom az egész életre, annak minden (bármely) területére kiterjedő tanulás. Az egész életet átfogó tanulás első modelljét hazánkban Komenczi Bertalan állította fel, akinek értelmezésében az LLL időben, és a LWL tartalmában (szélességében) együttesen jelenti azt a gondolkodás-tartalmat (egész életre, annak minden területére kiterjedő tanulás) amely a 21. század elején meghatározza életünket. Az elmúlt bő egy évtizedben azonban jelentős és meghatározó változások mentek végbe a pedagógiában, annak módszertanában, eszközeiben, igényeiben és lehetőségeiben egyaránt. Így Komenczi modelljét szükségszerű átértékelnünk, és a digitális intelligencia szemszögéből vizsgálva felépítenünk egy új, friss modellt. A szerző ezt mutatja be cikke első részében. A folyamatosan fejlődő technika létrehozta a tanulásban is a mobilitás igényét. A cikk második részében a szerző elhelyezi a mobil tanulást az elektronikus tanulás viszonyában, meghatározva annak főbb jellemzőit.

The need of LLL is the natural claim of the economy, society, and the persons in the 21st century. It is necessary in our life to be able to hold out on more of the areas of the life. But life also requires that we not only know one thing only but we are able to know in several areas of life. This concept is a lifetime, with all (any) area-wide learning. Bertalan Komenczi was the first in Hungary who used the concept of LLL and LWL in whose interpretation it is LLL in time and LWL in content (his width) reports that thinking content collectively that the 21st century defines our life and our learning. In the past decade considerable and determining changes happened in the pedagogy, methodology, tools and opportunities equally. It is necessary to reinterpret Komenczi's model, and make a new model from digital intelligence examined to build a new, fresh model. The author presents this in the first part of this article. The technique developing continuously created the claim of the mobility in the learning. The author places the mobile learning in the relation of the electronic learning in the second part of the article, and shows the specifics of mobile learning.

Kulcsszavak: élethosszig tartó tanulás, egész életre kiterjedő tanulás, mobil tanulás ~ lifelong learning (LLL), lifewide learning (LWL), mobile learning (mLearning)

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz