Nagy Róbert

HISTORY OF THE BASIC MODELS OF
SHOCK AND DETONATION WAVES

Absztrakt/Abstract

A lökéshullám és az azt előidéző detonációs hullám leírásához három alapvető fontosságú modell ismerete elengedhetetlen. Ezek a gázok állapotváltozóinak ugrásszerű változását okozó lökéshullámok irreverzibilis módon lezajló adiabatikus terjedését leíró Rankine-Hugoniot (RH) modell, valamint az ezen alapuló, a robbanóanyagban letrejövő detonációs hullám terjedését megadó Chapman-Joguet (CJ) modell és annak Zeldovich, Neuman és Döring (ZND) által kiegészített változata. A cikkben ezen alapvető elméletek fejlődését tekintjük át.

To describe the detonation process and the resulting shock wave, above all, the importance of three major theories are to be emphasised. These are the Rankine-Hugoniot jump conditions, modelling the propagation of a one-dimensional shock wave; the Chapman-Joguet model for detonation waves in high explosives and its extension by Zeldovich, von Neuman and Döring, the so called ZND detonation model. In this paper we review the development of these basic ideas behind detonation and shock waves.

Kulcsszavak/Keywords: robbanás, lökéshullám, Chapman-Jouget model ~ detonation, shock wave, Chapman-Jouget model

 

A teljes cikk megtekintése / Full acticle »

 

Vissza a tartalomhoz / Back to content