Pápai Tibor

EXTENSION OF THE ABILITIES OF THE MEDICAL OFFICERS,
SUB-OFFICERS OF THE CARE OF THE SERIOUSLY INJURED PERSONS
IN THE MILITARY HOSPITAL-EMERGENCY CENTER

Absztrakt/Abstract

A súlyos sérültek és kritikus állapotú betegek ellátási folyamatának kulcspontja a korai vénás út létesítése után a mielőbb elkezdett folyadékpótlás és gyógyszeradagolás. A gyors perifériás vénabiztosítás ennél a betegcsoportnál igen nehéz, így időigényes lehet, ami az ellátás sikerét veszélyeztetheti. Ezért egy új technika az intraosseális kanülálás képességének kialakítása szükséges az ellátó állomány részére megfelelő oktatási tematikával.

The key point of the process of the care of the seriously injured persons and those of critical conditions is replacing fluids lost and the drug ingestionas soon as possible after the early catheterisation. The fast establishment of the peripheral catheterisation by this group of patients is very difficult and it takes much time that can endanger the success of the care. That is the reason why a new technology, the development of the intraosseous catheter is needed for the members of the care team in the frame of a suitable education programme.

Kulcsszavak/Keywords: egészségügyi tiszt, tiszthelyettes, súlyos sérült ellátás, vénabiztosítás, intraosseális kanülálás, kompetencia, képesség, oktatás ~ medical officer, sub-officer, care of seriously injured persons, peripheral catherisation, establishment of intraosseous catheter, competence, ability, education

 

A teljes cikk megtekintése / Full acticle »

 

Vissza a tartalomhoz / Back to content