Rácz László István

KRITIKUS INFRASTRUKTÚRA VÉDELEM
HAZAI ÉS NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSI RENDSZERE

Absztrakt

A modern társadalom a XXI. században igen nagy kihívásnak kell, hogy megfeleljen. Napjainkban előtérbe került a tudásalapú társadalmi működés. Az ipari struktúrák jelentősen átalakultak, az informatika meghatározó hegemóniájú helyzetbe került. A modern társadalmak nagymértékben függenek a technikai és virtuális infrastruktúra-rendszerektől. Ezekben a rendszerekben, illetőleg a termelésben fellépő működési zavarok, egyes elemek sérülése, megsemmisülése jelentős kihatással van a gazdaság működésére. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a termelő vállalatoknak, szolgáltatóknak fel kell készülniük a váratlan, zavaró események kivédésére, ha mégis bekövetkezne, annak kezelésére.

Modern society in 21st century has a great challenge to meet. Today, knowledge-based social functions are in the forefront. The industrial structure changed considerably, information defining situation. Modern societies are highly dependent on technology and virtual infrastructure systems. In these systems, or malfunctions occur in the production of certain items damaged, destroyed a significant impact on the economy. Past experience has shown that the production companies, service providers should be prepared for the unexpected and disruptive events ward off, if they do occur, to address it.

Kulcsszavak: kritikus infrastruktúra, védelem, érték, biztonság ~ critical infrastructure, protection, safeguarding, value, safety

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz