Schild Marianna

A LATENS ÉS A MANIFEST ÉRZELMI ERŐSZAK
FELISMERÉSÉNEK JELENTŐSÉGE
ÉS AZ ELLENE VALÓ VÉDEKEZÉS LEHETŐSÉGEI
A VÉDELMI SZFÉRÁBAN

Absztrakt

Mindennapi életünk során gyakran találkozunk olyan jelenségekkel, amelyek mögött az agresszivitás áll. Felmerül a kérdés, ismerik-e a védelmi szférában az agresszivitás, az erőszak, ezen belül, az érzelmi erőszak jelenségét? Vannak-e megfelelő ismereteik olyan eljárásokról, amellyel csökkenthetik az agresszivitásnak ezt az emocionális formáját? A szerző a fenti kérdések megválaszolásának érdekében bemutatja az érzelem természetrajzát, funkcióit, valamint elemzi a jelenségét, keletkezését, megnyilvánulási formáit. Olyan eljárásra/módszerre hívja fel a figyelmet, amellyel eredményesen csökkenthető az érzelmi erőszak, és ezáltal közvetve sikeresebbé tehető a védelmi munka.

In everyday life we often encounter with certain phenomena behind which we can find aggressive. A question arises here, is the phenomenon of aggressively and violence, more precisely emotional violence, known in the defensive sphere?  Are the people who work in this sphere aware of the procedures with which they could lessen this emotional form of aggressively? To answer the questions above, the author will show the nature of emotion and its functions, also intends to analyze the phenomenon, the origins and the manifestations of emotional violence. She would like to draw attention to procedures / methods with which emotional violence could be reduced effectively, and then defensive work would become more successful.

Kulcsszavak: érzelem, erőszak, mobbing, áldozat, pszicho-terror, transzgenerációs átvitel, modelltanulás, hatalomvágy, erőszakmentes kommunikáció ~ emotion, violence, mobbing, victim, psychoterror, transgenerational transfer, model learning, lust for power and non-violent communication

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz