Szabó Csaba - Horváth László

MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYÉNEK
ÉS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYÁNAK ÖSSZEVETÉSE
A KÜLÖNLEGES JOGREND VONATKOZÁSÁBAN

Absztrakt

Jelen cikk bemutatja és részletesen elemzi Magyarország Alaptörvényét, összevetve a Magyar Köztársaság Alkotmányával, különös hangsúlyt fektetve a Különös Jogrend cikkelyben foglaltakra vonatkozóan. Részletesen bemutatjuk a rendkívüli állapotra, a szükségállapotra, a megelőző védelmi helyzetre, a váratlan támadásra, a veszélyhelyzetre, valamint a különleges jogrendre vonatkozó közös szabályokba foglalt jogalkotói érdekérvényesítést, összehasonlítva az Alaptörvényben, valamint a Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített rendkívüli jogrend alapjául szolgáló alkotmányos jogszabályi keretre vonatkozó nézőpont elemzésével. Áttekintjük a különleges jogrendre vonatkozó jogi- és alkotmánykoncepciós szabályrendszereket az Országgyűlés, a Köztársasági Elnök, a Kormány, továbbá a honvédség, a rendvédelmi szervek és a nemzetbiztonsági szolgálatok feladataival kapcsolatosan, különösen az alkotmányos jogok felfüggesztésének vonatkozásában.  

The present article introduces and analyzes Hungary's Fundamental Law, compared with the Hungarian Republic's Constitution, laying special emphasis on the contents of the article of Special Legal Order. In detail, we introduce legislator interest representation incorporated within common rules referring to special legal order, extraordinary state, state of emergency, preventive defense state, unexpected attack, distress situation, compared with the analysis of the perspective referring to the constitution legal rule's frame, serving as the basis of extraordinary legal order recorded in the Hungarian Republic's Constitution and in the Fundamental Law. We take a look at legal and constitution conceptual rule systems referring to special legal order regarding the tasks of the Parliament, the President of the Republic, the Government, and furthermore the duties of home defense, law enforcement bodies and national security services, with special attention paid to the references of suspending constitutional rights.

Kulcsszavak: Alaptörvény, Alkotmány, különleges jogrend, rendkívüli állapot, szükségállapot, megelőző védelmi helyzet, vészhelyzet ~ Fundamental Law, Constitution, special legal order, extraordinary state, state of emergency

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz