Bukovics István – Fáy Gyula – Kun István

STRUKTÚRA ÉS FUNKCIÓ
A HÁLÓZATALAPÚ HADVISELÉSBEN

Absztrakt

Olyan számítógépes modell elvi és gyakorlati megvalósításáról számol be a cikk, amely alkalmas a Nemzeti Közszolgálati Egyetem több szakmai területének, így a honvédelemnek, a rendvédelemnek és a közigazgatásnak a segítésére, miközben a funkcionális fenntarthatóságot előnyben részesíti a merev struktúrához való ragaszkodással szemben. A modell jelen formájában is képes a valóságos harc modellezésén kívül különféle civil problémák megjelenítésére és a küzdelmi dinamika tanulmányozására. A modell egy új paradigmát mutat be: Külön-külön intelligencia nélküli, de egymással kommunikálni képes részekből olyan szervezet áll össze, amely külső beavatkozás nélkül védelmi intelligenciát fejleszt ki magának.

The present paper gives an account on the theoretical and practical realization of a computer model, which is capable of supporting several professional fields of the National University of Public Service, such as national defence, law enforcement and public administration, while it prefers functional sustainability to insistence on a rigid structure. The model in its present form can, apart from modeling actual fight, display different civil problems and study combat dynamics. The model introduces a new paradigm. Separate parts, which have no individual intelligence but can communicate with one another, can form an organization, which develops for itself, without external intervention, some sort of defence intelligence.

Kulcsszavak: hálózat-alapú hadviselés, logikai kockázatelemzés, közigazgatás modellezése, sejtautomata, GMO ~ network-centric warfare, logical risk analysis, public administration modeling, cellular automaton, GMO

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz