Dobák Imre

BETEKINTÉS AZ ÁLLAMBIZTONSÁG 1960-70-ES ÉVEI
NEMZETKÖZI TECHNIKAI KUTATÁS-FEJLESZTÉSI FOLYAMATAINAK SZERKEZETÉBE

Absztrakt

A szerző tanulmányában a szocialista állambiztonság időszakának egyes nemzetközi technikai kutatási kérdéseit veszi vizsgálat alá. Az áttekintett folyamatok hosszabb távon fontos szerepet játszottak a különböző operatív képességek megteremtésében. Az állandóan változó technikai környezet és kihívások mentén a nemzetközi együttműködési kapcsolatok meghatározták azokat a kutatási folyamatokat, amelyek a háború utáni technikai bázis színvonalának növelésére irányultak. A tanulmány célja a tudományos folyamatok bemutatásával hozzájárulni a szocialista állambiztonság sajátos eszközei és eszközrendszerei fejlődésének megértéséhez.

In this short essay the author examines some international technical research issues of the socialist state security period. The reviewed processes played important role in the creation of different operational capabilities in long term. Along the permanently changing technical environment and challenges, the relations of international cooperation have determined those research and development processes that helped to increase the quality of technical basis after the Second World War. The aim of this study is to contribute to understand the development of specialized equipments by presenting the scientific process in the state security era.

Kulcsszavak: echnikai fejlesztés, kutatás, állambiztonság, együttműködés ~ technical development, research, state security, cooperation

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz