Fleiner Rita

KÖZIGAZGATÁSI ADATBÁZISOK ÖSSZEKAPCSOLÁSÁNAK TECHNIKAI MEGVALÓSÍTÁSA

Absztrakt

Az államigazgatási szerveknek kötelessége a gazdaságra és a társadalmi folyamatokra kiható döntéseiket előzetesen mérlegelni és eredményeiket utólagosan vizsgálni. A költségvetési szervek által létrehozott adatbázisok nem csak adminisztratív célokra, hanem elemzések, hatásvizsgálatok és döntés előkészítés céljára is alkalmazandók. A vizsgálatokhoz szükség lehet a különböző adatbázisokból származó adatok együttes kezelésére, az adatbázisok összekapcsolására. A publikációban a közigazgatási adatbázisok összekapcsolásának technikai megvalósítását vizsgáljuk. Ennek keretében elemezzük az összekapcsolás alapját képező anonim kapcsolati kód fogalmát és képzési módját, feltárjuk az adatbázisok összekapcsolásának biztonsági elvárásait, követelményeit és bemutatjuk az összekapcsolás folyamatát.

It is the duty of the government to consider their decisions influencing the economy and the social processes beforehand and to examine their results posteriorly. Databases created by government agencies can be used not only for administrative purposes, but also for analyses, impact assessments and decision making processes. These examinations may need joint data from different databases, so the connection of databases must be performed. In the publication we examine the technical implementation aspects of connecting administrative databases. In this framework we analyse the concept and construction of the anonym connection code providing the basis of the connection, we reveal the security requirements of the database connection, and we present the steps of the connection process.

Kulcsszavak: adatbázis, adatbázis összekapcsolás, elektronikus közigazgatás, biztonsági elvárás, hash függvény ~ database, connecting databases, electronic government, security requirement, hash function

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz