Jéri Tamás

KRITIKUS INTERNETES SZOLGÁLTATÁSOK

Absztrakt

A kritikus internetes szolgáltatások a kritikus infrastruktúrákkal és a kritikus információs infrastruktúrákkal szorosan összefüggő, a világhálón megjelenő szolgáltatások rendszere. Jelen közlemény célja definiálni a kritikus internetes szolgáltatás fogalmát és bemutatni felépítését, továbbá megvizsgálni működésének aspektusait, áttekinteni az általános és a hazai rendvédelmi alkalmazásának lehetőségeit.

The critical internet services are systems of services that appeared on the internet, being connected closely with critical infrastructures and critical information infrastructures. This publication aims to define and describe the concept of critical internet services, and examines aspects of the operation, and a general overview of the possibilities of applying in general and domestic law enforcement.

Kulcsszavak: Internet, szolgáltatás, információ, infrastruktúra, kommunikáció ~ Internet, service, information, infrastructure, communication

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz