Komjáthy László

MAGYARORSZÁG TŰZVÉDELME A HATÁRMENTI TELEPÜLÉSEK TŰZVÉDELME

Absztrakt

Magyarország biztonságpolitikájának egyik fő célkitűzése a polgári, emberi jogok teljes érvényesülésének, valamint Magyarország területén élők élet-, vagyon- és szociális biztonságának a szavatolása. Ebből kiindulva a tűzvédelem az ország biztonsági rendszerének nélkülözhetetlen és elválaszthatatlan része. A hazánkban bekövetkezett bármely, komoly erő és eszköz azonnali bevetését igénylő eseményekhez elsődlegesen riasztható, megfelelő technikai felszereltséggel és szakmai felkészültséggel rendelkező szervezetek a katasztrófavédelem tűzoltó egységei. Fő tevékenységük nemcsak a tűzesetek felszámolása, melyet az is bizonyít, hogy napjainkban a beavatkozásukat igénylő események kb. 1/3-át a műszaki mentési feladatok teszik ki. Elsődleges szerepük pedig katasztrófa helyzetek felszámolásában is megkérdőjelezhetetlen.

One of the main goals of Hungarian safety politics is the complete realization of human and citizens’ rights as well as assuring life, property and the social safety of Hungary’s inhabitants. This makes fire protection an indispensable and inseparable part of the country’s safety system. In the case of a serious incident that requires the immediate intervention of an adequately equipped organization with well-trained individuals, firemen are among the first to be alerted in the country. The argument that their activities are not limited to merely putting out fires is supported by the fact that approximately one third of their interventions involve technical rescue. Furthermore, firemen play a huge role in preventing and mitigating catastrophic events.

Kulcsszavak: tűzoltóság, tűzoltók, biztonság, segítségnyújtás ~ fire fighting, firemen, safety, help

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz